O projekcie

Ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 (koronawirus) zajęcia organizowane w ramach projektu zostają wstrzymane do odwołania z dniem 16.03.2020 r. W zakładce HARMONOGRAMY zamieszczać będziemy aktualizację harmonogramów zajęć każdej z grup szkoleniowych.

Będziemy Państwa informować na bieżąco w miarę postępu sytuacji.

Cel projektu:

CEL: Wzrost kompetencji w zakresie języka angielskiego, ICT lub zarządzania projektami, w okresie 01.09.2019- 30.06.2021 r., 747 osób dorosłych (424K;323M): o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie co najwyżej średnie -486 os. (276K;210M) i/lub w wieku powyżej 50 roku życia -262 os. (154K;108M), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji, uczących się, pracujących lub zamieszkujących, w rozumieniu KC na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, nieprowadzących działalności gosp., poprzez udział w szkoleniach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i prowadzących do nabycia kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych zewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Założenia projektu:

-Szkolenia z j. angielskiego zakończone egzaminem TGLS lub równoważnym dla 612 osób,

-Szkolenia ICT zakończone egzaminem ECCC lub równoważnym dla 120 osób,

-Szkolenia z zarządzania projektami zakończone egzaminem ITIL lub Prince 2 (24h) dla 15 osób (uzupełnione o szkolenie “Praktyczne aspekty project managera”(32h)

Rezultaty:

W wyniku realizacji projektu min. 30% uczestników nabędzie kwalifikacje, a min. 70% nabędzie kompetencje lub uzyska kwalifikacje z zakresu języka angielskiego, ICT lub zarządzania projektami.

 

Okres realizacji: od: 2019-09-01 do: 2021-06-30 – z możliwością przedłużenia okresu realizacji

 

 

Obszar: WARMIŃSKO-MAZURSKIE (całe województwo) : małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i      średniej gęstości zaludnienia)

 

 Wartość projektu: 1 994 410,94 zł

Dofinansowanie z UE: 1 695 249,29 zł