Kto może wziąć udział?

Kto może wziąć udział?

W projekcie „Postaw na rozwój!” mogą wziąć udział osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

– Osoba, która uczy się, pracuje lub zamieszkuje w województwie warmińsko-mazurskim

– Osoba, która jest w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie max ISCED 3), tj. ukończona szkoła zawodowa, liceum, technikum

– osoba, która jest w wieku powyżej 50 lat – bez względu na posiadane wykształcenie

-Osoba, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem/ podniesieniem swoich kwalifikacji / kompetencji w obszarze języka angielskiego, obsługi komputera lub szkolenia z zarządzania projektami

-Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej